[][OpenWRT][mt7988][Add LAN2 MAC to mtk_factory_rw.sh]

[Description]
Add LAN2 MAC to mtk_factory_rw.sh

1. Add lan2_mac_offset.
2. Fix xxx_mac_offset typo.
  Write lan2_mac to offset 0xFFFEE(1024k - 0x12) in Factory partition.
  Write lan_mac to offset 0xFFFF4(1024k - 0x0c) in Factory partition.
  Write wan_mac to offset 0xFFFFA(1024k - 0x06) in Factory partition.

=================================================================================
root@OpenWrt:/# cat /proc/mtd
dev:  size  erasesize name
mtd0: 08000000 00020000 "spi0.0"
mtd1: 00100000 00020000 "BL2"
mtd2: 00080000 00020000 "u-boot-env"
mtd3: 00200000 00020000 "Factory"
mtd4: 00200000 00020000 "FIP"
mtd5: 04000000 00020000 "ubi"

root@OpenWrt:/# hexdump -C /dev/mtd3
00000000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
*
* * 000fffe0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 0c |................|
* * 000ffff0 43 49 a2 da 00 0c 43 49 a2 d8 02 0c 43 49 a2 d8 |CI....CI....CI..|
* * 00100000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
* =================================================================================

[Release-log]
N/A

Change-Id: I7bfee6b54cd04bd94cda579dac77a959a840c60e
Reviewed-on: https://gerrit.mediatek.inc/c/openwrt/feeds/mtk_openwrt_feeds/+/6321153
1 file changed